خرید سیم کارت 0912 116 65 65

خرید سیم کارت0912 116 65 65

اوپراتور و کد

همراه اول

همراه اول-

کد1

شهر و استان

تهران

-

تهران

نوع

دائمی

مرغوبیت
رند کد پایین
رند تکرار 2 رقم یکی
رند پله ای از آخر
رند جفت جفت از آخر
وضعیت

کارکرده

1,100,000,000تومان

تماس با فروشنده

سیم کارت های 0912

سیم کارتسطحقیمت (تومان)وضعیتبروزرسانیجزئیات و تماس
0912 2200 612طلایی270,000,000در حد صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 129 30 30طلایی1,400,000,000پک صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 111 40 41طلاییتوافقیکارکرده۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 2 102 102طلایی1,500,000,000کارکرده۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 0123 911طلایی95,000,000پک صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 210 3006طلایی220,000,000کارکرده۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 4444 270طلایی320,000,000کارکرده۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 02 02 8 02طلایی125,000,000صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 01234 16طلایی100,000,000پک صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 997 80 81طلایی39,000,000پک صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 01234 27طلایی100,000,000پک صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 01234 25طلایی100,000,000پک صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 2 202 202طلاییتوافقیکارکرده۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 900 61 68طلایی44,000,000پک صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 0910 204طلایی35,000,000صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 12 102 12طلایی750,000,000در حد صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 10 10 110طلاییتوافقیکارکرده۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 818 77 18طلایی57,500,000صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 1111 330طلاییتوافقیدر حد صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 105 10 10طلاییتوافقیدر حد صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 131 3333طلاییتوافقیدر حد صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 01234 10طلایی300,000,000پک صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 01234 31طلایی100,000,000پک صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 2 201 301طلایی200,000,000کارکرده۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 101 3100طلایی1,300,000,000کارکرده۵ ساعت پیشاطلاعات تماس

سیم کارت های همراه اول

سیم کارتسطحقیمت (تومان)وضعیتبروزرسانیجزئیات و تماس
0912 2200 612طلایی270,000,000در حد صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 129 30 30طلایی1,400,000,000پک صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 111 40 41طلاییتوافقیکارکرده۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 2 102 102طلایی1,500,000,000کارکرده۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 0123 911طلایی95,000,000پک صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 210 3006طلایی220,000,000کارکرده۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 4444 270طلایی320,000,000کارکرده۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 02 02 8 02طلایی125,000,000صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 01234 16طلایی100,000,000پک صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 997 80 81طلایی39,000,000پک صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 01234 27طلایی100,000,000پک صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 01234 25طلایی100,000,000پک صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 2 202 202طلاییتوافقیکارکرده۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 900 61 68طلایی44,000,000پک صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 0910 204طلایی35,000,000صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 12 102 12طلایی750,000,000در حد صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 10 10 110طلاییتوافقیکارکرده۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 818 77 18طلایی57,500,000صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 1111 330طلاییتوافقیدر حد صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 105 10 10طلاییتوافقیدر حد صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 131 3333طلاییتوافقیدر حد صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 01234 10طلایی300,000,000پک صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 01234 31طلایی100,000,000پک صفر۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 2 201 301طلایی200,000,000کارکرده۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
0912 101 3100طلایی1,300,000,000کارکرده۵ ساعت پیشاطلاعات تماس
سایت سیم کارت